Vad innebär det att låna pengar utan UC?

Att låna pengar har aldrig varit lika tillgängligt och smidigt som det är idag. Men trots att hela processen numera går att göra online (beroende på vilket lån som man ska teckna) så är det inte särskilt konstigt om man känner sig orolig eller osäker inför tecknandet av ett lån. Ett lån kan vara ett oerhört kraftfullt ekonomiskt verktyg att ta till, men kräver att man har god förståelse för allting som lånet kan komma att innebära i det långa loppet. 

 

I den här texten kommer vi därför att prata närmare om hur det går till för den som är intresserad av att låna utan UC, någonting som börjar bli allt mer populärt bland svenskarna. Även om detta inte kommer att bli en heltäckande guide så kan det vara ett bra ställe att börja på om du inte har någon kunskap kring detta tidigare. 

 

Vad står UC för? 

UC är en förkortning för Upplysningscentralen, vilket är Sveriges största företag för kreditupplysningar. UC drevs tidigare som ett samarbete mellan några av Sveriges största banker, men är idag ett fristående företag. UC tillhandahåller olika typer av kreditupplysningar för banker och dylikt. 

En kreditupplysning är som du kanske redan är medveten om en rapport kring en prospektiv låntagares ekonomi och hur lämplig han eller hon är att bli beviljad ett lån. Det används sedan som ett underlag för att fatta beslut kring huruvida lånet ska bli beviljat eller inte, men är inte 

 

Lån utan UC innebär inte att man slipper en kreditupplysning 

 

Detta är också en tämligen vanlig missuppfattning som många har. Att teckna upp sig på ett lån utan UC betyder inte att man slipper kreditupplysningen helt och hållet. När man tecknar upp sig på ett lån utan UC så innebär det endast att det används ett annat kreditupplysningsbolag än UC för att genomföra hela processen. 

Men detta kan ändå vara att föredra för vissa. De långivare som använder sig av andra kreditupplysningsföretag än UC har i regel lite mer avslappnade regler kring vad som gäller för den som är intresserad av att teckna upp sig, någonting som i sin tur innebär att låntagare som exempelvis har betalningsanmärkningar eller dylikt ändå kan teckna upp sig på ett lån. Däremot så tenderar dessa lån då att föra med sig en högre ränta än om man hade använt sig av UC för att genomföra kreditupplysningen inför det att lånet ska tecknas. 

 

Var kan man vända sig för att teckna upp sig på lån utan UC? 

 

För den som är intresserad av att teckna upp sig med hjälp av ett lån utan UC så är det primärt fristående långivare som gäller. Detta är långivare som inte också är en bank, utan som specialiserar sig på att enbart erbjuda lån. Som tidigare nämnt är detta någonting som kan göra att det blir lättare att bli beviljad på ett lån, och kan möjliggöra att man exemeplvis kan ta ett samlingslån för att få styr på sina månadsavbetalningar eller dylikt. Tänk alltid på att räkna in amorteringarna i din budget