Välj rätt lyftkran för ditt företags behov

Lyftkranar blir ett allt viktigare inslag på moderna arbetsplatser. De utför trots allt det hårda arbete som mänsklig arbetskraft bara inte kan. Men med ett stort antal lyftkranar på marknaden kan det vara svårt att välja vilken lyftkran du ska införskaffa och vilken aktör du ska gå via. Här belyser vi därför några punkter du kan ha i åtanke när du ska välja lyftkran.

Vilken typ av lyft ska utföras?

Den mest centrala faktorn för att välja lyftkran är att klarlägga vilken typ av lyft företaget ska utföra. Det finns nämligen många olika produkter att välja mellan, vare sig du beslutar dig för att hyra en tillförlitlig lyftkran eller investera i en, och därmed vill du garantera att du får rätt lyft för ditt projekt. I detta skede behöver du bedöma vilken vikt kranen måste klara av samt hur höga lyft kranen ska genomföra.

 

Vid montering av väderskydd, isolering eller ställningar passar en kompakt mobil lyftkran bäst. Dessa är nämligen smidiga och lätta att använda vilket möjliggör mindre projekt i områden där det är svårt att navigera med en större lyftkran.

 

Ska ni lyfta större laster eller exempelvis montera prefabricerade moduler på flerbostadshus är det en kraftigare larvkran ni behöver. Några larvkranar klarar att lyfta upp till 250 ton, vilket är rätt imponerande. 

 

Genom att ta hänsyn till vilken typ av lyft som ska utföras kan ni mycket enklare välja en kran som är bäst lämpad för det arbete som ska utföras.

Hur lång tid behövs kranen?

Vilken lyftkran som passar dig och ditt företag bäst beror givetvis också på hur länge ni behöver den och hur frekvent den skall användas. Är det ett mindre engångsprojekt som ska genomföras kommer det troligen inte finnas plats för att förvara den efteråt. Då är det dumt att investera i en stor och otymplig kran. En mindre, mobil lyftkran, kan med fördel användas flera gånger eftersom en mindre variant inte kräver särskilt stort lagerutrymme. En större kran, som en larvkran, är däremot oundviklig om större projekt ska genomföras.

Hyra eller köpa?

Beroende på storleken på företaget och hur ofta lyftkranen kommer att användas kan det antingen löna sig att hyra eller investera i den genom att köpa den. Detta beror framförallt på hur mycket utrymme ni har på arbetsplatsen samt hur er budget ser ut

 

Med en begränsad budget och begränsade användningsområden för lyftkranen kan det vara smartast att hyra lyftkranen från en välrenommerad leverantör. Då kan ni dessutom få tips från experterna och därmed garantera en lyftkran som passar ert företag som handen i handsken. Att hyra en lyftkran för att utföra ett projekt är smart för såväl små som stora företag som varken har platsen eller ekonomin att äga en egen lyftkran.

 

Långsiktigt är det allt som oftast mest lönsamt att investera i en lyftkran. Det förutsätter dock att ni har kapitalet till det, vilket du bäst garanterar med hjälp av företagets ekonomiansvarig. Väljer ni att investera i en lyftkran kräver det som sagt också att ni har ytan som är nödvändig för att förvara lyftkranen när den inte används.